「 อัพเดทล่าสุด 」

วัตถุมงคลที่หลวงพ่อทรงธรรม ร่วมพุทธาภิเษก”รุ่นมนต์พระพายสะกดทัพ” พุทธาภิเษก 29 ตุลาคม 2561 ณ วิหารหลวงพ่อองค์ดำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดทรงธรรม

เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ จ.นครสวรรค์ รายประกวดพระเครื่องครั้งที่2 ของพระครูอดุลพัชราภรณ์ (หลวงพ่อใหญ่) วัดประชานิมิต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ จ.นครสวรรค์ รายประกวดพระเครื่องครั้งที่2 ของพระครูอดุลพัชราภรณ์ (หลวงพ่อใหญ่) วัดประชานิมิต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์