「 อัพเดทล่าสุด 」

หลวงพ่อทรงธรรม วัดทรงธรรม ต.ทับคลัอ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เข้าร่วมพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่วัดศรีสุทธาวาส (หนองจอก) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ล็อกเกตครึ่งองค์และเต็มองค์วาระพิเศษหลวงพ่อทรงธรรม(ปลุกเสกเดี่ยวที่กุฎิท่าน 06/08/63-12/08/63)โดยหลวงพ่อทรงธรรมได้บรรจุเส้นเกศาเพิ่มเติมไว้…

วัตถุมงคลที่หลวงพ่อทรงธรรม ร่วมพุทธาภิเษก”รุ่นมนต์พระพายสะกดทัพ” พุทธาภิเษก 29 ตุลาคม 2561 ณ วิหารหลวงพ่อองค์ดำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดทรงธรรม

เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ จ.นครสวรรค์ รายประกวดพระเครื่องครั้งที่2 ของพระครูอดุลพัชราภรณ์ (หลวงพ่อใหญ่) วัดประชานิมิต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์