รุ่นที่4 รูปหล่อรุ่นหม้อน้ำเดือด (สร้างประมาณปี2536-2537)

รูปหล่อรุ่นหม้อน้ำเดือดมีดังนี้…(สร้างประมาณปี2536-2537)

-รูปหล่อลอยองค์เนื้อทองผสม(ใต้ฐานมีโค๊ดเสาร์ห้าหล่อในตัว “เสาร์ ๕”)

-ฯลฯ

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินเฟสบุ๊คห้องหลวงพ่อบุญเพ็ง อิติภัทโท วัดป่าสักเรไร(บ้านบง)ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์