รุ่นที่2 รูปหล่อหูกางตอกโค๊ด มีสร้างดังนี้…สร้างประมาณปี2512

รูปหล่อหูกางตอกโค๊ด มีสร้างดังนี้…สร้างประมาณปี2512

-รูปหล่อหูกางตอกโค๊ด (12 เสาร์ห้า)

-เหรียญรูปไข่เนื้อทองเหลือง (ไม่ตอกโค๊ด)

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินเฟสบุ๊คห้องหลวงพ่อบุญเพ็ง อิติภัทโท วัดป่าสักเรไร(บ้านบง)ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์