รุ่นที่3 รูปหล่อหน้าผีแขวนบ่วงมีสร้างดังนี้…สร้างประมาณปี25xx

รูปหล่อหน้าผีแขวนบ่วงมีสร้างดังนี้…สร้างประมาณปี25xx

-รูปหล่อหน้าผีแขวนบ่วง (มีทั้งตอกโค๊ด12เสาร์ห้าและไม่ตอกโค๊ด12เสาร์ห้า)

-ตะกรุดยุคต้น

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินเฟสบุ๊คห้องหลวงพ่อบุญเพ็ง อิติภัทโท วัดป่าสักเรไร(บ้านบง)ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์