รุ่นที่9 พระกริ่งหลวงปู่เพ็ง พระอธิการโสพิน ปิยสีโล (พระอาจารย์เหลือก) สร้างประมาณปี25xx

พระกริ่งหลวงปู่เพ็ง พระอธิการโสพิน ปิยสีโล(พระอาจารย์เหลือก)เจ้าอาวาสวัดป่าสักเรไร ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สร้างมีดังนี้…ประมาณปี25xx

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินเฟสบุ๊คห้องหลวงพ่อบุญเพ็ง อิติภัทโท วัดป่าสักเรไร(บ้านบง)ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์