รุ่นที่5กำแพงพัง (พระอาจารย์เหลือก,นายกชำนาญ สีฆ้อง อบต.ตำบลนาป่า,ป.เขียว)สร้างมีดังนี้…สร้างประมาณปี25xx

กำแพงพัง (พระอาจารย์เหลือก,นายกชำนาญ สีฆ้อง อบต.ตำบลนาป่า,ป.เขียว)สร้างมีดังนี้…สร้างประมาณปี25xx

-หัวแหวนลงยาลายธงชาติ

-รูปหล่อลอยองค์

-เหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงรมดำ

-เหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงไม่รมดำ

-รูปหล่อตั้งหน้ารถขนาด3นี้ว

-ฯลฯ

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินเฟสบุ๊คห้องหลวงพ่อบุญเพ็ง อิติภัทโท วัดป่าสักเรไร(บ้านบง)ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์