รุ่นที่7 รุ่นปลดหนี้ธนาคาร ธ.ก.ส.สร้างมีดังนี้…สร้างประมาณปี25xx

รุ่นปลดหนี้ธนาคาร ธ.ก.ส.สร้างมีดังนี้…สร้างประมาณปี25xx

-รูปหล่อลอยองค์เนื้อทองผสม

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินเฟสบุ๊คห้องหลวงพ่อบุญเพ็ง อิติภัทโท วัดป่าสักเรไร(บ้านบง)ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์