วัตถุมงคล “รุ่นฉัตรทองมหาทรัพย์รับโชค” ปี2553 ออกวัดโพธิ์เย็น บ่อไทย พิธีพุทธาภิเษก วันที่ 11 เมษายน 2553

วัตถุมงคลรุ่นฉัตรทองมหาทรัพย์รับโชคปี2553 สร้าง 5 พิมพ์ ดังนี้…

1.รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์รูปหล่อใหญ่ ฉัตรอยู่บนมือของหลวงปู่ สร้างเนื้อสามกษัตริย์

-ฐานสีนาก 200 องค์

-ฐานสีทอง 300 องค์

-อัลปาก้า 300 องค์

-ทองเหลือง 700 องค์ พิมพ์นี้จะใส่กล่องพร้อมตั้งบูชาหน้ารถจำนวน 300 กล่อง

2.รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์รูปหล่อเล็ก ฉัตรอยู่บนมือหลวงปู่ จำนวนการสร้างดังนี้

-เนื้อซุปกะไหล่ทอง 500 องค์

-เนื้อซุปกะไหล่เงิน 500 องค์

-เนื้อทองเหลือง 500 องค์ พิมพ์นี้จะใส่กล่องตั้งหน้ารถ 300 กล่อง

3.ตะกรุดหล่อ จำนวนการสร้าง 700 ดอก

4.พระเศรษฐีนวโกฎิ หลวงปู่ขุ้ย จำนานการสร้าง 400 องค์ (ใส่กล่องตั้งหน้ารถพร้อม)

5.ชูชกกวักหลวงปู่ขุ้ย จำนวนการสร้าง 400 องค์ (ใส่กล่องพร้อมตั้งหน้ารถพร้อม)

6.พระชุดรุ่นฉัตรทอง จำนวนการสร้าง 300 ชุด คละเนื้อ (สามกษัตริย์ อัลปาก้า ทองเหลือง กะไหล่ทอง กะไหล่เงิน)