” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ “

วัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อดำ ปี2546 ออกวัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สร้างในวาระแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงพ่อทรงธรรมท่านเมื่อครั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2546 โดยได้ออกแบบเป็นเหรียญทรงกลมรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปพระประธานหลวงพ่อดำที่ตั้งปดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดทรงธรรมด้านหลังเป็นพระคาถาหัวใจมงกุฎพระพุทธเจ้า ” อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ ” ตรงกลางมีคำว่าแสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อทรงธรรม โดยมีการจัดสร้างดังรายละเอียดดังนี้…

-เนื้อเงินลงยาคละสีตามประจำวันเกิด สร้างxxxx เหรียญ

-เนื้อเงินไม่ลงยา สร้าง xxxx เหรียญ

-เนื้อทองแดง สร้าง xxxx เหรียญ

-เนื้อทองเหลือง สร้าง xxxx เหรียญ 

หมายเหตุ:-  ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงครับ…