ประวัติ ลพ.ทรงธรรม

ชีวประวัติพระครูสิริวิสุทธิสาร หลวงพ่อทรงธรรม วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ชาติภูมิ: 

พระครูสิริวิสุทธิสาร หลวงพ่อทรงธรรม มีนามเดิมชื่อเด็กชายกิตติศัพท์ มาต่าง เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ปี 2502 ตรงกับวันพุธ กลางคืน ปีกุน บ้านเลขที่22 หมู่4 (ปัจจุบันบ้านเลขที่94 หมู่4)ที่บ้านร่องคู ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โยมบิดาชื่อพ่อจันลา มาต่าง โยมมารดาชื่อแม่บ่วย มาต่าง มีพื่น้องร่วมท้องเดียวกัน5คนดังนี้…

1.นายประหาร มาต่าง พี่ชาย เสียชีวิตแล้ว

2.นางสมาน มาต่าง พี่สาว เสียชีวิตแล้ว

3.พระครูสิริวิสุทธิสาร หลวงพ่อทรงธรม 

4.นางบัวบาน มาต่าง น้องสาว เสียชีวิตแลัว

5.นางกาญดา  พิมทอง(มาต่าง) น้องสาว

ฯลฯ

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า” และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูลพระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ) วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มากๆ ครับ…