วัตถุมงคล รุ่นมรดก ปี2552 (ชุดเบญจภาคี)ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุมเขาซับตะเคียน

วัตถุมงคล รุ่นมรดก ปี2552 (ชุดเบญจภาคี)ขุมทรัพย์เทพเจ้าแห่งขุมเขาซับตะเคียน…