วัตถุมงคลปี2559 รูปหล่อหลวงพ่อพุทโธ หลวงพ่อทรงธรรม (ปลุกเดี่ยว) วาระก่อนงานกฐิน วัดทรงธรรม ต.ทับคลัอ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วัตถุมงคลปี2559 รูปหล่อหลวงพ่อพุทโธ หลวงพ่อทรงธรรม ปลุกเดี่ยว วัดทรงธรรม ต.ทับคลัอ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์สืบสายมีดังนี้…

*เกจิคณาจารย์สืบสายหลวงพ่อเงิน* วัดบางคลาน จ.พิจิตร*

**สืบสายบรมครูปู่เกิด แก้วสารพัดนึก** บ้านคลองปลากด ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อายุ108 ปี** ท่านเป็นฆราวาสจอมขลังเวชผู้มีวิชาเรืองฤทธิ์แก่กล้าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน,หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยาฯลฯ

วัตถุมงคลที่จัดสร้างมีดังนี้…

1.รูปหล่อเนื้อเงิน สร้าง 9 องค์

2.รูปหล่อเนื้อสามกษัตริย์ สร้าง 99 ชุด (ภายใน1ชุดบรรจุรูปหล่อชุปเงิน รูปหล่อชุปทอง รูปหล่อชุบนาก)

3.รูปหล่อเนื้อทองเหลืองรมดำ สร้าง 703 องค์

4.ฯลฯ

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูลพระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ),พระปลัดวรรณ วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มากๆ ครับ…