วัตถุมงคลปี2560 วาระสอง“ครบครอบวันเกิดหลวงพ่อทรงธรรม” (23 ธันวาคม 60) ออกวัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วัตถุมงคลปี2560 วาระสอง“ครบครอบวันเกิดหลวงพ่อทรงธรรม” (23 ธันวาคม 60) ออกวัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

-เหรียญหลวงพ่อเงินครึ่งองค์ หลังพญาครุฑทรงนาคราช

-ฯลฯ

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูลพระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ),พระปลัดวรรณ วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มากๆ ครับ…