วัตถุมงคลปี2558 วาระแรก (15 เมษายน 58) “รุ่นปิดทองพระประธานในพระอุโบสถ” ออกวัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วัตถุมงคลปี2558 วาระแรก (15 เมษายน 58) “รุ่นปิดทองพระประธานในพระอุโบสถ” ออกวัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์สืบสายมีดังนี้…

*เกจิคณาจารย์สืบสายหลวงพ่อเงิน* วัดบางคลาน จ.พิจิตร*

**สืบสายบรมครูปู่เกิด แก้วสารพัดนึก** บ้านคลองปลากด ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อายุ108 ปี** ท่านเป็นฆราวาสจอมขลังเวชผู้มีวิชาเรืองฤทธิ์แก่กล้าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน,หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยาฯลฯ

วัตถุประสงค์เพื่อแจกผ้าป่าบูรณะศาลาปิดทองพระประทานในพระอุโบสถหลังใหม่ ฯลฯ

1.รูปหล่อพระประธานพระพุทธญาณรังสี

2.รูปหล่อนารายณ์ทรงนาคสร้าง3เนื้อ

-ฯลฯ

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย “เน็ด นาป่า” และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูลพระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ),พระปลัดวรรณ วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มากๆ ครับ…