รูปภาพพิธีขอขมาและขอพรต่อเทพทันใจ ปี2563 ณ วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

รูปภาพพิธีขอขมาและขอพรต่อเทพทันใจ ปี2563 ณ วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า” และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์