วัตถุมงคลปี2555 “รุ่นมอบเป็นที่ระลึกแด่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี” (17 พฤศจิกายน 55) ลพ.ทวด-ลพ.เงิน-พระพิฆเณศวร ออกวัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วัตถุมงคล ปี2555 “รุ่นมอบเป็นที่ระลึกแด่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี” (17 พฤศจิกายน 55) ลพ.ทวด-ลพ.เงิน-พระพิฆเณศวร ออกวัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์สืบสาย…

*เกจิคณาจารย์สืบสายหลวงพ่อเงิน* วัดบางคลาน จ.พิจิตร*

**สืบสายบรมครูปู่เกิด แก้วสารพัดนึก** บ้านคลองปลากด ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อายุ108 ปี** ท่านเป็นฆราวาสจอมขลังเวชผู้มีวิชาเรืองฤทธิ์แก่กล้าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน,หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยาฯลฯ

***เกจิคณาสืบสายหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม*** วัดซับตะเคียน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์***

พระเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกมีดังนี้…

1.หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

2.หลวงพ่อทรงธรรม วัดทรงธรรม  ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

3.ฯลฯ

**พระชุดแจกกรรมการ1ชุดมี5องค์ ประกอบด้วยเนื้อดังนี้**

-รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อชนวนมวลสารเก่าศักดิ์สิทธิ์

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อเมฆสิทธิ์ 

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อชนวนมวลสารกายสิทธิ์ 

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อผสมทองนอก(ทองโปรแลนด์)

-พระพิฆเณศวรเนื้อชนวนมวลสารอิทธิฤทธิ์ ใต้ฐานตอกโค๊ดอักขระยันต์ขอมและเลขไทย๕๕๕  

**แยกเดี่ยวรูปหล่อหลวงพ่อเงิน สร้าง 5 เนื้อ**

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อเงินยวง(สร้างพิเศษแจกกรรมการ)

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อผสมทองนอก(ทองโปรแลนด์)

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อเมฆสิทธิ์ 

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อชนวนมวลสารกายสิทธิ์ 

-รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสม

**แยกเดี่ยวรูปหล่อหลวงปู่ทวด สร้าง 4 เนื้อ**

-รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อเงินยวง สร้าง 4 องค์

-รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อชนวนมวลสารเก่าศักดิ์สิทธิ์

-รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้ออัลปาก้า

รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อทองผสม

**แยกเดี่ยวพระพิฆเณศวร สร้าง 6 เนื้อ**

-พระพิฆเณศวรเนื้อเงินยวง สร้าง 15 องค์

-พระพิฆเณศวรเนื้อทองนอกพ่นทราย

-พระพิฆเณศวรเนื้อเมฆสิทธิ์ 

-พระพิฆเณศวรเนื้ออัลปาก้า

-พระพิฆเณศวรเนื้อชนวนมวลสารอิทธิฤทธิ์

-พระพิฆเณศวรเนื้อทองผสม

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย”เน็ด นาป่า” และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูลพระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ),พระปลัดวรรณ วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มากๆ ครับ…