ปี2562 หลวงพ่อทรงธรรมได้เดินทางมานั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลที่อุโบสถใหม่วัดเทวาพิทักษ์(สระแห้ง) จ.กำแพงเพชร (เมษายน 2562)

หลวงพ่อทรงธรรมได้เดินทางมานั่งอธิฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลที่อุโบสถใหม่วัดเทวาพิทักษ์(สระแห้ง) จ.กำแพงเพชร (เมษายน 2562)

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย “เน็ด นาป่า”และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูล พระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ)วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และขอขอบคุณCr.ข้อมูลจากคุณสายยันต์ ทับคล้อ อีกท่านด้วยเช่นกันครับ…