แต่งขัน5ค่าครูใหญ่ถวายหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม ที่วัดซับตะเคียน

แต่งขัน5 ค่าครูใหญ่ถวายหลวงปู่ขุ้ย ที่วัดซับตะเคียน หลวงปู่ท่านสั่งให้หลวงพ่อทรงธรรมแต่งเพื่อยกครู

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย “เน็ด นาป่า” และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูล พระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ)วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และขอขอบคุณCr.ข้อมูลจากคุณสายยันต์ ทับคล้อ อีกท่านด้วยเช่นกันครับ…