วัตถุมงคลปี2549 “รุ่นเทคอนกรีตพื้นถนนหน้าศาลาการเปรียญ” วัดทรงธรรมที่หลวงพ่อทรงธรรมจัดสร้าง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วัตถุมงคลปี2549 “รุ่นเทคอนกรีตพื้นถนนหน้าศาลาการเปรียญ” วัดทรงธรรมที่หลวงพ่อทรงธรรมจัดสร้าง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์สืบสายมีดังนี้…

*เกจิคณาจารย์สืบสายหลวงพ่อเงิน* วัดบางคลาน จ.พิจิตร*

**สืบสายบรมครูปู่เกิด แก้วสารพัดนึก** บ้านคลองปลากด ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อายุ108 ปี** ท่านเป็นฆราวาสจอมขลังเวชผู้มีวิชาเรืองฤทธิ์แก่กล้าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน,หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยาฯลฯ

วัตถุมงคลยุคต้นของวัดทรงธรรมที่หลวงพ่อทรงธรรมจัดสร้าง ปี2549

1.ตะกรุดจารอักขระยันต์บรมครูบาอาจารย์ฆารวาสปู่เกิด แก้วสารพัดนึก สร้างประมาณ 500 ดอก ปี2549 รุ่น 2

2.ฯลฯ

จัดทำข้อมูลรวบรวมโดย “เน็ด นาป่า” และทีมงานแอดมินห้องศิษย์หลวงพ่อทรงธรรม” ไม่อนุญาตให้นำไปทำซ้ำหรือตีพิมพ์เพื่อการพาณิชย์

**ขอกราบขอบพระคุณCr.ข้อมูล พระประยุทธ สุธัมโม(บุญเลิศ)วัดทรงธรรม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และขอขอบคุณCr.ข้อมูลจากคุณสายยันต์ ทับคล้อ อีกท่านด้วยเช่นกันครับ…