เหรียญเสมาแคล้วคลาด ปี2554หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม หลวงตาแอ ขออนุญาตจัดสร้างออกวัดโป่งสะทอน

บล็อค2ปี2554 วาระxxxx

เหรียญเสมาแคล้วคลาดหลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม หลวงตาแอ ขออนุญาตจัดสร้างออกวัดโป่งสะทอน เพื่อแจกงานผ้าป่าสามัคคีสร้างซุ้มประตูและกำแพงวัดโป่งสะทอน มีการสร้างดังนี้…
-เนื้อทองฝาบาตร จำนวน 5000 เหรียญ
-สร้างเนื้อ xxxx จำนวน xxxx เหรียญ

บล็อค2ปี25xx วาระxxxx
-เนื้อทองแดง จำนวน xxxx เหรียญ