รูปหล่อหลวงปู่ขุ้ย รุ่นบ้านเกิด50 ปี2550 วาระการสร้างอยู่ระหว่างการค้นคว้า…

รูปหล่อหลวงปู่ขุ้ย รุ่นบ้านเกิด50 ปี2550 วัตถุมงคลที่สร้างมีดังนี้…

-รูปหล่อเนื้ออัลปาก้า ชุปนิกเกิล

-รูปหล่อเนื้ออัลปาก้า ไม่ชุบนิกเกิล

-รูปหล่อเนื้อทองเหลือง

-รูปหล่อเนื้อทองเหลืองรมดำ

-ฯลฯ