สีผึ้งเมตตา รุ่นแรก ลป.บุญยัง อาจาโร วัดนิลาวรรณ์ประชาราม ปี 2559

สีผึ้งเมตตา รุ่นแรก ลป.บุญยัง อาจาโร หลังปั๊มตราวัดนิลาวรรณ์ประชาราม

จัดสร้าง 200 ตลับมีดังนี้…

-แบบฝังพระสมเด็จคะแนน

-แบบฝังพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า