รูปหล่อกวักลาภรุ่นขี่เสือนั่งสิงห์ นะมะพะทะ วัดซับตะเคียนทอง ปี2553

รูปหล่อกวักลาภ รุ่นขี่เสือนั่งสิงห์ นะมะพะทะ วัดซับตะเคียนทอง ปี2553

-เนื้อทองผสม

-ฯลฯ