วัตถุมงคลรุ่นที่ 3 ปี2535

วัตถุมงคลปี2535 จัดสร้างดังนี้…

-เหรียญรุ่นกันภัยหลังพระเจ้าตาก

-เหรียญกลมนั่งเสือรุ่นแรก

-เหรียญรูปไข่หลังปรมาจารย์ตั๊กม้อ

-เหรียญรูปไข่หลังยันต์ครู

-ฯลฯ

เหรียญกันภัยหลังพระเจ้าตากลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์หลังหลวงพ่อเป็นรูปหน้ามังกรด้านหลังเหรียญเป็นภาษาอังกฤษ (คิงตากสินมหาราช) เป็นชื่อพระนามของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และองค์พระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าตั้งตระหง่านอยู่กลางทหารคู่พระราชหฤทัยทั้งสี่คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรมเสนา และหลวงราชเสน่หาและบริเวณขอบเหรียญเป็นชื่อวัดแบบภาษาอังกฤษ