วัตถุมงคลรุ่นที่ 4 สร้างปี2536

วัตถุมงคลปี2536 เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ด้านหลังรูปมังกร เหรียญหน้ามังกรหลังรูปเหมือน รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงิน รูปหล่อลอยองค์รุ่นพระธาตุเกาะ และเหรียญ ทบ.1หลังกงจักร